Obuka na mašini za savijanje

Kupovinom naše mašine dobićete besplatnu obuku Vaših stručnjaka za savijanje u našoj firmi u trajanju od 3 dana. 
Obuka Vašim zaposlenima pruža detaljno upoznavanje sa softverom mašine kao i sa načinom i postupkom pripreme profila za savijanje. 
Veoma je važno da se Vaši stručnjaci obuče za rad na našoj mašini.
Na obuci će Vaši zaposleni savijati profile i savladavati osnovne pojmove u radu na mašini. 
Na obuci se prvi dan upoznajete sa tehnologijom savijanja, radom mašine i načinom pripreme profila pre savijanja. Drugi i treći dan savijamo profile i objašnjavamo Vam konkretne situacije vezane za proces savijanja profila. Obuka se isključivo sprovodi na vašoj mašini i obično na vašim alatima koje ste prethodno već naručili uz mašinu. Posle završene obuke, mašina i alati se pakuju u odgovarajuću paletu i šalju se u firmu Kupca. Vaše profile za obuku možete poslati neposredno pre obuke ili ukoliko je to moguće ponesite ih sa sobom prilikom vašeg dolaska kod nas na obuku. 
Takođe profile za obuku možemo i mi obezbediti za vas. Na obuci se obično savije oko 15 do 25 profila.

Back to top