Alati za savijanje

Alati za savijanje aluminijumskih i PVC profila

Naša firma, pored  mašina za savijanje, takođe proizvodi i prodaje alate za savijanje Aluminijumskih i PVC profila. Alati predstavljaju dodatnu opremu koja se posebno naručuje uz mašinu.

Alati i plastične trake za savijanje profila izrađeni su od polipropilena i poliamida visoke gustine.

Alati za PVC profile mogu da traju neograničeno i ne mogu se deformisati niti habati.

Alati za Aluminijumske profile imaju svoj vek trajanja i posle određenog perioda se moraju korigovati ili potpuno zameniti. U zavisnosti od tvrdoće profila, oblika profila i načina održavanja, alati za Aluminijumske profile mogu da saviju od 50 do 200 lukova bez korekcije.

Cena jednog seta alata za PVC profil jeftinija je 2 do 3 puta u odnosu na alat koji se koristi u glicerinskoj i infracrvenoj tehnologiji savijanja.

Cena jednog seta alata za Aluminijumski profil jeftinija je 3 do 5 puta u odnosu na čelične alate koji se koriste na drugim mašinama za savijanje.

Ako želite da saznate cenu alata za vaše profile, potrebno je da nam pošaljete crteže profila iz kataloga elektronskom poštom. Na osnovu Vaših crteža mi ćemo Vam poslati cenu alata za svaki profil kao i optimizovanu tabelu sa preporučenim minimalnim radijusima za koje Vam mi garantujemo da se mogu kvalitetno savijati na našim alatima i mašinama.

Napomena: Jedan set alata se sastoji od 3 valjka.

Napomena: Jedan sistem alata se sastoji od 5 setova alata (štok, krilo prozora, T-profil, krilo vrata i lajsna).