Program za radne naloge

SOFTVER ZA KREIRANJE RADNIH NALOGA

 

Program za kreiranje radnih naloga za savijanje, omogućuje operateru koji radi iz kancelarije potpunu on-line kontrolu i komunikaciju sa mašinom.

Operater iz kancelarije uz pomoć programa ima mogućnost da kreira radne liste za savijanje i da ih direktno iz kancelarije šalje mašini za savijanje u obliku liste radnih zadataka koji čekaju na izvršenje.

Program za kreiranje radnih naloga omogućuje operateru pored masine bržu i sigurniju realizaciju zadataka koji su unapred definisani od strane operatera iz kancelarije.

Korišćenjem ovog programa operateru pored mašine se značajno olakšava posao i umanjuje mogućnost nastajanja greške u komunikaciji između kancelarije i proizvodnje.

Software for creating work orders

 

Back to top