NFC uređaj


NFC uređaj se nalazi na unutrašnjem delu donjeg ormara mašine.

NFC uređaj omogućuje operateru brzu i jednostavnu prijavu i odjavu sa masine. Operater pomoću kodirane kartice ima pristup svim važnim podacima u programu masine.

NFC uređaj omogućuje kontrolisan pristup mašini i bezbednost svih podataka u programu masine koji su važni za proces savijanja profila.

Back to top