Daljinski uređaj


Daljinski upravljač služi kao uređaj za kontrolu osovina na mašini za savijanje.

Daljinski uređaj je veoma koristan jer operateru u značajnoj meri olakšava rukovanje mašinom posebno u situaciji kada se dugački profil ubacuje u alate.

Daljinski uređaj zamenjuje četiri zelena tastera koji su smeštena na komandnoj tabli mašine.Daljinski uređaj ima domet oko 50 m.

Daljinski uređaj poseduje bezbednosni taster STOP koji operateru omogućuje da momentalno zaustavi proces savijanja sa bezbedne udaljenosti ukoliko dođe do neke nepredviđene ili opasne situacije.

Daljinski uređaj je praktičan u situaciji kada se nakon završenog procesa savijanja savijeni profil vadi iz mašine.

Back to top