Automatska pneumatska platforma


Automatska pneumatska platforma je uređaj na kome se postavlja enkoder za merenje duzine kretanja profila i laserski uređaj koji detektuje marker na sredini luka.

Automatska pneumatska platforma omogućuje da proces pozicioniranja platforme pre početka savijanja bude brži, precizniji i jednostavniji za operatera.

Držač sa gasnim amortizerom je deo osnovne opreme na svim modelima masina koje koriste enkoder i laserski uređaj.

Automatska pneumatska platforma se jednostavno moze pozicionirati pomoću virtuelnih tastera na monitoru mašine.

Automatska pneumatska platforma se može brzo pozicionirati pomoću tastera smeštenih na samoj platformi.

Automatska pneumatska platforma se može automatski pozicionirati iz programa na osnovu izabranog profila.

Back to top