Česta pitanja

Procedura kupovine?

  1. Vi nama pošaljete tehničke crteže profila koje želite da savijete na našoj mašini;
  2. Mi Vama šaljemo predračun za mašinu sa alatima za Vaše profile;
  3. Potpisujemo ugovor o kupovini mašine;
  4. Vi uplaćujete avans od 50% i šaljete nam uzorke profila od 20 cm dužine
  5. Mi izrađujemo alate i pripremamo mašinu za Vas;
  6. Vaši radnici dolaze u našu firmu na obuku u trajanju od tri dana;
  7. Posle treninga Vaših radnika, kada je mašina sa alatima spremna za transport, Vi uplaćujete preostalih 50% i mašina kreće u Vašu firmu u roku od tri dana.

Koji oblici lukova se mogu savijati na mašini?

Prikazane oblike lukova možemo savijati u četiri različita režima u zavisnosti od izabranog modela mašine

Pogledajte detaljnije

Šta su 3D kamere?

3D kamere predstavljaju senzore koji u svom vidokrugu omogućavaju trodimenzionalni prikaz prostora oko mašine. Za razliku od običnih 2D kamera, koje svakom pikselu dodeljuju boju, temperaturnih kamera koje svakom pikselu dodeljuju temperaturu, 3D kamere svakom pikselu dodeljuju udaljenost kamere od objekta koji taj piksel vidi. Drugim rečima, 3D kamere i se mogu koristiti za pouzdanu detekciju veličine i oblika objekata koji se nalaze u njenom vidnom polju, kao i detektovanje udaljenosti objekata od kamere. 3D kamere poseduju lateralnu rezoluciju, odnosno broj pixela u matrici (slično kao i kod običnih kamera), kao i rezoluciju dubine, odnosno sposobnost kamere da za svaki piksel u matrici odredi udaljenost između kamere i objekta.

Kakvu ulogu imaju 3D kamere koje su postavljene iznad mašine?

3D kamere omogućuju trodimenzionalni snimak procesa savijanja, u kome je svaka tačka od interesa na mašini i profilu prostorno i dimenzijski definisana. 3D kamere mere poziciju profila u sve tri ose kao i poziciju svih tačaka odnosno objekata od interesa koje se nalaze u prostoru oko mašine. Primenom 3D kamera uvodi se povratna sprega koja računaru u realnom vremenu daje informacije o profilu koji se savija na mašini, u vidu trenutnog izmerenog stanja, koje se u računaru upoređuje sa očekivanim odnosno prethodno zadatim stanjem. Primenom 3D kamera na mašini za savijanje sa tri i četiri valjka uvodi se kontrolisano upravljanje, regulacija kontrole i korigovanje automatskog procesa savijanja, čime se na početku procesa savijanja, koriguje započeto savijanje profila, ukoliko se ono ne odvija po unapred očekivanom planu, a sve u cilju kako bi se na kraju kontrolisanog procesa savijanja dobio profil savijen na prethodno zadati ugao, radijus ili prečnik.

Koliko je vremena potrebno za pripremu i savijanje profila?

Vreme dosta zavisi od dužine profila koji se savija, pa je za pripremu profila potrebno od 15 do 20 minuta, a za sam proces savijanja od 7 do 8 minuta.

Čime se pune profili?

Sve komore profila se pune kvarcnim peskom.

Zbog čega se profili zatvaraju?

Profili se zatvaraju da ne bi došlo do ispadanja peska prilikom savijanja.

Da li se pesak baca nakon upotrebe?

Pesak se ne baca nakon upotrebe. Naprotiv, pesak postaje još bolji za savijanje nakon upotrebe i može se koristiti neograničen broj puta.

Kolika je maksimalna visina profila koji može da se savije na mašini?

Maksimalna visina profila koji može da se savije na mašini je 120 mm.

Kolika je maksimalna širina profila koji može da se savije na mašini?

Maksimalna širina profila koji može da se savije na mašini je 110 mm.

Koji materijal se koristi za izradu alata?

Alati za PVC profile se prave od polipropilena visoke gustine.
Alati za Aluminijumske profile se prave od polipropilena i poliamida visoke gustine.

Koliko se lukova može saviti na jednom alatu?

Alati za PVC profile mogu da traju neograničeno dugo i ne mogu se nikad deformisati.
U našoj firmi imamo alate koji se još uvek koriste a napravljeni su pre 15 godina.

Alati za Aluminijumske profile imaju svoj vek trajanja i posle određenog perioda se moraju korigovati.
U zavisnosti od tvrdoće profila, oblika profila i načina održavanja, alati za Aluminijumske profile mogu da saviju od 50 do 200 lukova bez korekcije.

Zbog čega se profili i valjci podmazuju uljem?

Podmazivanje se vrši da bi se smanjilo trenje između alata i profila.

Boja mašine?

Standardna boja mašine je plava, a u ponudi imamo i crvenu boju mašine.

Kako se mašina instalira?

Instalacija mašine je veoma jednostavna. Potrebno je samo povezati trofazni priključak na strujni kabal, i mašinu priključiti na trofaznu struju. Nikakva druga podešavanja nisu neophodna.

Kako se zagrevaju PVC profili?

PVC profili se zagrevaju na mašini pomoću toplog vazduha, prilikom samog procesa savijanja. Ne postoji priprema profila u vidu zagrevanja istog u kadi ili komori. Temperatura koja se postiže na profilu prilikom savijanja ne prelazi 50-60'C.

Može li se PVC profil savijati bez čelika?

Naravno da naša mašina može saviti PVC profil bez čeličnog ojačanja. Ovaj proces je skoro identičan kao i proces savijanja PVC profila sa čeličnim ojačanjem.

Da li se svi oblici lukova mogu savijati sa čeličnim ojačanjem?

Na našoj mašini se bez ikakvih problema može saviti bilo koji oblik luka sa čeličnim ojačanjem. Međutim, u praksi se pokazalo da savijanje isečaka sa čelikom stvara probleme prilikom dalje obrade, (problem sečenja luka, problem varenja luka...). Stoga, u praksi, sa čeličnim ojačanjem savijamo samo pravilne lukove sa vertikalama.

Maksimalna dužina profila (maksimalni radijus)?

Dužina profila koji se savija, odnosno radijus luka koji mašina može da savije je neograničen.
Naša tehnologija za razliku od drugih tehnologija savijanja nije ograničena plastičnim umetcima dužine 3m koji ispunjavaju unutrašnjost profila. Dakle na našim mašinama se mogu savijati profili maksimalne dužine jer se unutrašnjost profila u našoj tehnologiji ispunjava kvarcnim peskom.

Minimalni radijus?

Minimalni radijus zavisi od kvaliteta i širine profila koji se savija. Sa kvalitetnim i standardnim profilima širine do 45-50 mm može se postići minimalni radijus od 150-175 mm.

Garancija?

Garancija na mašinu je jedna godina.

Procedura u slučaju kvara na mašini?

Ukoliko dođe do eventualnog kvara na mašini, prvo što treba da uradite, je da nas što pre obavestite o nastalom kvaru putem e-mail-a ili telefonom i naši tehničari će Vam u najbržem mogućem roku pronaći rešenje problema. Ukoliko je u pitanju kvar koji zahteva zamenu neispravnog dela, rezervni deo će biti dopremljen do Vas u najkraćem mogućemo roku, a ukoliko je to neophodno, šaljemo i našeg tehničara koji će zameniti neispravan deo. U garantnom roku, svi troškovi vezani za popravku su naša obaveza. Po isteku garantnog roka Vam, naravno, i dalje stojimo na raspolaganju, i nudimo punu logističku i tehničku podršku.

Obuka za rad na mašini?

Kompletna obuka za rukovanje mašinom traje tri dana. Obuka u firmi prodavca je uračunata u cenu mašine. Obaveza kupca koji šalje svoje zaposlene na obuku je plaćanje smeštaja i profila koji se potroše na obuci. Obuka u firmi kupca mašine se dodatno naplaćuje i nije uračunata u cenu mašine. Ukoliko se obuka održava u firmi kupca obaveza kupca je da pored iznosa za obuku dodatno plati hotel kao i troškove lokalnog prevoza za zaposlene koji dolaze da pruže obuku.

Da li se prilikom savijanja oštećuje površina profila ili boja na PVC profilu?

Ne dolazi do oštećenja boja ili površine profila prilikom savijanja, zbog toga što se profil zaštićuje zaštitnom trakom, i premazuje se uljem kojim se eliminiše trenje između profila i alata.

Da li dolazi do oštećenja profila ili boje na aluminijumskim profilima prilikom savijanja?

Aluminijumski profili se savijaju bez bilo kakvog oštećenja spoljašnje površine, jer su alati za njih napravljeni od specijalne plastike koja ne oštećuje čak ni boju na aluminijumskim profilima.

Back to top