СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ручная платформа

Ručna platforma spada u osnovnu opremu koja je uključena u cenu mašine.
Ručna platforma nosi enkoder sa točkićem koji služi za merenje putanje profila u toku savijanja kao i laserski uređaj za detekciju sredine luka koji omogućuje savršenu simetričnost leve i desne strane luka.
Ručna platforma poseduje gasni mehanizam za ravnomerno i fleksibilno naleganje točkića enkodera na profil, čime se ostvaruje bolji dodirni kontakt između točkića i profila koji se savija.

Ručnu platformu operater ručno podešava po visini i ručno postavlja na profil pre početka savijanja.