TIM-MACHINE 
NC

 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem
 • Savijanje neograničene dužine profila

- Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
- Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
- Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
- Proces savijanja jednog profila u automatskom modu na mašini traje od 7 do 8 minuta
- Proces pripreme jednog profila za savijanje traje od 10 do 15 minuta
- Proces pripreme podrazumeva obavezno punjenje aluminijumskih i PVC profila peskom
- Savijanje PVC profila se obavlja uz pomoć fenova na vreli vazduh
- Savijanje profila i nadgledanje procesa obavlja jedan operater na mašini
- Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
- Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
- Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
- Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
- Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
- Savijanje plastificiranih, eloksiranih, laminiranih i obojenih profila
- Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
- Savijanje tehničkih AL i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

Tehničke karakteristike

Naziv mašine TIM-MACHINE
Model mašine CNC 3D 1 in 1
Dimenzija mašine 1650 x 1550 x 3650 mm
Težina mašine 930 kg
Broj pogonskih osovina 3
Brzina okretanja osovine 0-35 o/min
Prečnik osovine 70 mm
Visina osovine 200 mm
Napon mreže 3x380V~50 Hz
Elektromotor sa reduktorom 1 5,5 KW
Elektromotor sa reduktorom 2 2,2 KW
Elektromotor sa reduktorom 3 2,2 KW
Garancija 1 godina

TIM-MACHINE 
NC

 • Prikazane oblike lukova sa jednim radijusom ovaj model mašine savija automatski u režimu NC AUTOMATIC
 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Nc automatic

TIM-MACHINE 
NC

 • Prikazane oblike lukova sa dva radijusa ovaj model mašine savija automatski u dva nezavisna režima NC AUTOMATIC
 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Nc automatic

TIM-MACHINE
NC

 • Prikazane oblike lukova sa dva i tri radijusa ovaj model mašine savija isključivo u režimu MANUAL
 • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
 • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Manual

TIM-MACHINE 
NC

Pogledajte proces savijanja Aluminijumskih i PVC profila na jedinstvenoj NC mašini na svetu koja poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka čime se postiže savršena simetričnost leve i desne strane luka. 

 

Kontaktirajte nas

Prednosti NC mašine za savijanje

 • NC mašina poseduje automatski režim za savijanje profila 
  NC AUTOMATIC 
 • NC mašina lukove sa jednim radijusom savija u automatskom režimu što je čini dosta naprednijom u odnosu na Manual mašinu gde se proces savijanja profila obavlja ručno uz pomoć tastera na mašini.

Šta nas izdvaja od konkurencije

 • NC mašina poseduje laserski uređaj kojim se postiže savršena simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATENT
 • NC mašina poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka.  NOVO PATENT
 • NC mašina poseduje laserski uređaj koji koriguje grešku sredine luka u toku procesa savijanja. NOVO PATENT
 • Kvalitetno savijanje aluminijumskih i PVC profila kod izuzetno malih radijusa od 200 do 300 mm. Visok kvalitet se postiže zahvaljujući precizno izrađenim alatima i velikom iskustvu koje imamo u ovom poslu.
 • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.

TIM-MACHINE 
NC

Daljinski uređaj

 • Daljinski uređaj služi za upravljanje osovinama na mašini za savijanje.
 • Daljinski uređaj kontroliše X rotaciono okretanje zadnjih osovina i Y pravolinijsko kretanje kao i rotaciono okretanje srednje osovine na mašini.
 • Daljinski uređaj ima domet oko 50 m.
 • Daljinski uređaj je veoma koristan jer operateru u značajnoj meri olakšava rukovanje mašinom posebno u situaciji kada se dugački profil ubacuje u alate.
 • Daljinski uređaj je praktičan u situaciji kada se nakon završenog procesa savijanja savijeni profil vadi iz mašine.
 • Daljinski uređaj zamenjuje četiri zelena tastera koji su smešteni na komandnoj tabli mašine.
 • Daljinski uređaj poseduje bezbednosni taster STOP koji operateru omogućuje da momentalno zaustavi proces savijanja sa bezbedne udaljenosti ukoliko dođe do neke nepredviđene ili opasne situacije. 

Laserski uređaj sa termo kamerom

 • Laserski uređaj sa termo kamerom je uređaj najnovije generacije optičkih uređaja koji u sebi sadrži specijalni termo senzor koji očitava trenutnu temperaturu profila u toku savijanja. novo
 • Laserski uređaj sa termo kamerom ima funkciju da detektuje marker na sredini profila kako bi na kraju procesa savijanja luk bio simetričan i sa leve i desne strane.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom omogućuje precizno merenje temperature na PVC profilu u toku procesa savijanja. Informacija o trenutnoj temperaturi PVC profila u toku procesa savijanja je veoma važna jer program na osnovu te informacije može automatski da prilagodi i koriguje započeti proces savijanja.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje displej smešten sa zadnje strane uređaja gde operater može veoma lako da uoči detektovan marker na sredini profila.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje žiroskop koji precizno određuje ugao odnosno nagib laserskog uređaja u odnosu na profil. Informacija o nagibu laserskog uređaja u odnosu na profil je veoma korisna prilikom pozicioniranja laserskog uređaja u odnosu na profil.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje senzor koji meri udaljenost od lasera do profila čime se olakšava njegovo pozicioniranje u odnosu na profil.
 • Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje svetlosni senzor koji na profilu crvenom horizontalnom linijom jasno označava zonu čitanja laserskog uređaja.

Automatska pneumatska platforma za laser i enkoder

 • Automatska pneumatska platforma je uređaj koji služi kao nosač enkodera i laserskog uređaja i postavlja se na sredini komandne table neposredno iza zadnjih osovina na mašini. novo
 • Automatska pneumatska platforma ima direktnu komunikaciju sa računarom na mašini tako da operater ima mogućnost da platformu pozicionira u odnosu na profil na tri sledeća načina:
  1. Prvi način je da se platforma automatski sama pozicionira na potrebnu visinu na osnovu prethodno izabranog profila koji u programu već ima sačuvanu predefinisanu poziciju visine platforme u odnosu na profil.
  2. Drugi način pozicioniranja platforme je ručni pomoću četiri tastera koji se nalaze na monitoru.
  3. Treći način pozicioniranja platforme je ručni pomoću dva tastera smeštenih sa desne strane platforme.
 • Automatska pneumatska platforma omogućuje da proces pozicioniranja platforme pre početka savijanja bude brži, precizniji i jednostavniji za operatera.

Back to top