TIM-MACHINE 
Manual

Daljinski uređaj

 • Daljinski uređaj služi za upravljanje osovinama na mašini za savijanje.
 • Daljinski uređaj kontroliše X rotaciono okretanje zadnjih osovina i Y pravolinijsko kretanje kao i rotaciono okretanje srednje osovine na mašini.
 • Daljinski uređaj ima domet oko 50 m.
 • Daljinski uređaj je veoma koristan jer operateru u značajnoj meri olakšava rukovanje mašinom posebno u situaciji kada se dugački profil ubacuje u alate.
 • Daljinski uređaj je praktičan u situaciji kada se nakon završenog procesa savijanja savijeni profil vadi iz mašine.
 • Daljinski uređaj zamenjuje četiri zelena tastera koji su smešteni na komandnoj tabli mašine.
 • Daljinski uređaj poseduje bezbednosni taster STOP koji operateru omogućuje da momentalno zaustavi proces savijanja sa bezbedne udaljenosti ukoliko dođe do neke nepredviđene ili opasne situacije. 

TIM-MACHINE 
Manual

Manual mašina za savijanje aluminijumskih i PVC profila

Opis tehničkih karakteristika mašine:

 • Mašina Manual sve oblike lukova savija u ručnom režimu MANUAL
 • Mašina Manual poseduje potenciometar koji reguliše brzinu okretanja valjaka u procesu savijanja
 • Mašina Manual poseduje četiri tastera sa kojima operater upravlja procesom savijanja

 • Mašina Manual poseduje sigurnosni taster STOP koji momentalno prekida rad mašine
 • Mašina Manual poseduje elektro-orman u kome se nalaze frekventni regulatori
 • Mašina Manual poseduje podne držače za držanje dugačkih profila
 • Mašina Manual poseduje zaštitni poklopac kojim se obezbeđuje opasna zona oko mašine
 • Mašina Manual poseduje fenove na vreli vazduh koje uključuje operater neposredno pre početka procesa savijanja
 • Kod mašine Manual širinu i visinu luka u toku procesa savijanja meri i kontroliše operater
 • Kod mašine Manual proces savijanja zaustavlja operater onda kada utvrdi da je postignuta željena dimenzija luka
 • Mašina Manual zahteva prostor od 30 do 50 m2

 

uporedite

TIM-MACHINE 
Manual

 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem
 • Savijanje neograničene dužine profila

- Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
- Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
- Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
- Proces savijanja jednog profila u ručnom modu na mašini traje od 7 do 8 minuta
- Proces pripreme jednog profila za savijanje traje od 10 do 15 minuta
- Proces pripreme podrazumeva obavezno punjenje aluminijumskih i PVC profila peskom
- Savijanje PVC profila se obavlja uz pomoć fenova na vreli vazduh
- Savijanje profila i nadgledanje procesa obavlja jedan operater na mašini
- Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
- Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
- Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
- Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
- Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
- Savijanje plastificiranih, eloksiranih, laminiranih i obojenih profila
- Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
- Savijanje tehničkih AL i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

Tehničke karakteristike

Naziv mašine TIM-MACHINE
Model mašine Manual
Dimenzija mašine 1650 x 1100 x 1270 mm
Težina mašine 800 kg
Broj pogonskih osovina 3
Brzina okretanja osovine 0-35 o/min
Prečnik osovine 70 mm
Visina osovine 200 mm
Napon mreže 3x380V~50 Hz
Elektromotor sa reduktorom 1 5,5 KW
Elektromotor sa reduktorom 2 2,2 KW
Elektromotor sa reduktorom 3 2,2 KW
Garancija 1 godina

TIM-MACHINE 
Manual

 • Prikazane oblike lukova sa jednim, dva i tri radijusa ovaj model mašine savija isključivo u režimu MANUAL
 • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
 • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Manual

TIM-MACHINE 
Manual

Pogledajte video proces savijanja Aluminijumskih i PVC profila na Manual mašini.

 

Kontaktirajte nas

Prednosti Manual mašine za savijanje:

 • Manual mašina poseduje jedinstvenu ručnu tehnologiju savijanja aluminijumskih i PVC profila koja je zasnovana na velikom iskustvu naše firme u ovom poslu. Tim naših stručnjaka prenosi kupcu mašine kompletno znanje kao i sve neophodne informacije vezane za proces ručnog savijanja.

Šta nas izdvaja od konkurencije

 • Kvalitetno savijanje aluminijumskih i PVC profila kod izuzetno malih radijusa od 200 do 300 mm. Visok kvalitet se postiže zahvaljujući precizno izrađenim alatima i velikom iskustvu koje imamo u ovom poslu.
 • Kvalitetno savijanje Aluminijumskih i PVC profila bez oštećenja boje i eloksaže na profilu
 • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.
Back to top