TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 in 1
Model XS
(Osnovna oprema)

Najsavremenija mašina za savijanje Aluminijumskih i PVC profila na svetu poseduje upravljačke 3D kamere i bezbednosnu 3D kameru koje omogućuju automatsko upravljanje, automatsku kontrolu i bezbedan rad na mašini!

 • Mašina za savijanje CNC 3D 3 in 1 poseduje dve upravljačke 3D kamere koje omogućuju pametno upravljanje i automatsku kontrolu procesa savijanja od početka do kraja. Model mašine CNC 3D 3 in 1 automatski počinje, meri, kontroliše i zaustavlja proces savijanja onda kada se postigne željena dimenzija luka. NOVO PATENT
 • Mašina za savijanje CNC 3D 3 in 1 poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka. Model mašine CNC 3D 3 in 1 poseduje zvučno obaveštenje za operatera koje se automatski aktivira kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi prepreka. NOVO PATENT
 • Mašina za savijanje CNC 3D 3 in 1 omogućuje da se lukovi sa jednim, dva i tri radijusa savijaju u automatskom režimu 3D CNC AUTOMATIC 
  Jedina razlika između mašine CNC 3D 3 in 1 i mašine CNC 3D je u tome što mašina CNC 3D ne može da savija lukove sa dva i tri radijusa u automatskom režimu 3D CNC AUTOMATIC
 • 3D kamere u sprezi sa moćnim računarskim sistemom čine ovaj 3D sistem najsavremenijim i najpreciznijim sistemom za savijanje profila na svetu. Specijalno dizajniran program uz pomoć najnaprednijih algoritama automatski upravlja, kontroliše i obezbeđuje proces savijanja na mašini. NOVO PATENT
 • Mašina za savijanje CNC 3D 3 in 1 poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka. Laserskim uređajem se otklanja greška izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATENT

Opis tehničkih karakteristika mašine:

 • Mašina poseduje dve upravljačke 3D kamere koje upravljaju i kontrolišu proces savijanja NOVO PATENT
 • Mašina poseduje bezbednosnu 3D kameru koja detektuje prepreke u zoni oko mašine i valjaka NOVO PATENT
 • Mašina poseduje laserski uređaj kojim se postiže simetričnost leve i desne strane luka NOVO PATENT 
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše ugao savijenog profila u toku procesa  NOVO PATENT
 • Mašina automatski meri i kontroliše širinu i visinu luka u toku procesa NOVO PATENT
 • Mašina automatski zaustavlja proces savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine NOVO PATENT
 • Mašina automatski pre početka savijanja, pozicionira profil na sredinu njegove ukupne dužine NOVO PATENT
 • Mašina automatski koriguje nastalu grešku sredine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i meri širinu profila pre početka procesa savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje ukupnu dužinu profila pre početka savijanja NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i prepoznaje oblik profila koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje vrstu materijala koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski koriguje savijanje profila u odnosu na vrstu materijala koji se savija NOVO PATENT
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše radijus savijenog profila u toku procesa PATENT
 • Mašinom se može upravljati sa drugih računara sa bilo koje lokacije NOVO
 • Mašina automatski u jednom procesu može da savija lukove sa jednim, dva i tri radijusa
 • Mašina automatski uključuje fenove na vreli vazduh i automatski prilagođava temperaturu prilikom zagrevanja PVC profila u procesu savijanja
 • Mašina automatski detektuje i kontroliše profil u procesu savijanja
 • Mašina automatski detektuje položaj profila u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski postavlja profil u početni položaj pre početka savijanja
 • Mašina automatski pomera profil na željenu poziciju pre početka i u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski detektuje izduženje profila i na osnovu toga koriguje proces savijanja
 • Mašina automatski meri trenutnu dužinu lučnog dela u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski kontroliše i reguliše brzinu okretanja valjaka
 • Mašina automatski detektuje i prati poziciju valjaka u toku procesa savijanja
 • Mašina automatski zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na zadatu meru 
 • Mašina poseduje led lampu za osvetljenje prostora u zoni savijanja profila
 • Mašina poseduje podne držače za držanje dugačkih profila
 • Mašina poseduje mogućnost povezivanja sa drugim računarima radi razmene podataka
 • Mašina poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Mašina zahteva prostor od 30 do 50 m2 sa minimalnom visinom plafona od 3,65 m

 

uporedite

Back to top