Szkolenie operatorów do korzystania maszyny do gięcia

Kupując nasze maszyny, otrzymacie besplatnie szkolenie dla Waszych specjalistów na okres 3 roboczych dni.
Edukacja Waszych specjalistów wprowadzi zapoznanie się z programiem maszyny, a także i z sposobem i procesem przygotowania do gięcia profili.
Jest bardzo ważne żeby Waszy specjaliści były przeszkoleny do pracy na maszynie.
Podczas szkolenia, Waszy eksperci będą gięć profili, i będą uczyć się podstawowych pojęć w pracy na maszynie.
W pierwszym dniu szkolenia przechodzi zapoznanie się z technologią gięcia, z pracą maszynie i sposobem przygotowania profili do gięcia.
Drugi i trzeci dzień będziemy gięć profili i wyjaśniać szczególnych sytuacjach związanych z procesem gięcia profili.
Szkolenie odbywa się wyłącznie na Waszej maszynie i zwykle na Waszych narzędziach, które są zostały wcześniej zamówiony z maszyną.
Po zakończeniu szkolenia, maszyna i narzędzia będą zapakowane na odpowiedniej palecie i wysyłane do Waszej firmy.
Wasze profili dla szkolenia Wy możecie wysłać bezpośrednio do szkolenia lub, jeśli to możliwe, wziąć ich ze sobą kiedy przyjeżdżacie do nas na szkolenie.
Również profili do szkolenia możemy i my zapewnić dla Was. Podczas szkolenia zwykle będzie wygięte około 15 do 25 profili.

Back to top