Legenda pojmova

[Translate to Poljski:]

Manual

 • W tym trybie, operator za pomocą czterech przycisków na maszynie ustawia profil w pozycje wyjściowej
 • W tym trybie, operator, za pomocą czterech przycisków na maszynie, steruje procesem gięcia od początku do końca
 • W tym trybie, operator mierzy i kontroluje wymiar łuku na maszynie podczas procesu gięcia.
 • W tym trybie, operator zatrzymuje proces gięcia kiedy łuk jest wygięty do pożądanego rozmiaru.

 

Nc automatic

 • W tym trybie, operator za pomocą przycisków na maszynie ustawia profil do początku procesa gięcia
 • W tym trybie, maszyna za pomocą PLC urządzenia może ustawić każdy kolejny profil w pozycje zerową przed procesem gięcia.
 • W tym trybie, operator wnosi odpowiedni korygujący czynnik w programie, w zależności od typu materiału i średnicy łuku.
 • W tym tribie, korygujący czynnik się wnosi i zmienia za każdym razem kiedy się zginia nowy łuk.
 • W tym trybie PLC steruję procesem gięcia, a operatoru, dla każdego nowego łuku, należy wnosyć odpowiedni współczynnik korygujący. 
 • W tym trybie, proces gięcia profili odbywa się automatycznie, dla każdego promieniu oddzielnie.
 • W tym trybie, operator mierzy i kontroluje wymiar łuku na maszynie podczas procesu gięcia.
 • W tym trybie, operator zatrzymuje proces gięcia kiedy łuk jest wygięty do pożądanego rozmiaru.

CNC 3d automatic

 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery automatycznie umieszczają profil w środku przed rozpoczęciem procesu gięcia.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery automatycznie umieszczają profil w zerowej pozycje przed rozpoczęciem procesu gięcia.
 • W tym trybie, komputer automatycznie przypisuje odpowiedni czynnik koregujący, w zależności od wybranego profilu, rodzaju materiału i średnicy łuku, który się zgina.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery w sprzężenie z komputerem pozwałają automatycznie gięcie profilu, automatycną kontrolę i automatycznie zatrzymanie procesu gięcia.
 • W tym trybie, pozwała się kontrolowane automatycznie gięcie profilu, dzięki tylko sprzeżeniu zwrotnym ktorego komputer realizuje z zarządzającymy 3D kamerami.
 • W tym trybie, automatyczny proces gięcia w każdym przejściu się koryguje i kontrolowano dostosowuje tymczasowo zmierzonemu kątu i promieniu łuku, a to prowadzi do pożądanego gięcia profilu w oparciu o określonych wymiarach łukowych.
 • W tym trybie, proces gięcia profilu odbywa się w pełni automatycznie, od początku do końca.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery mierzą i kontrolują wymiarów łuku podczas procesu gięcia na maszynie.
 • W tym trybie, maszyna automatycznie zatrzma proces gięcia, kiedy zarządzające 3D kamery określają że łuk jest zginany na podstawie wcześniej podanych wymiarów.
 • Ten tryb jest wyposażony ostrzeżeniem dźwiękowym dla operatora, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda.
 • Ten tryb jest wyposażony 3D kamerą bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzyma proces gięcia, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek preszkoda.

Akcesoria

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

1 Plastikowe podkładki (średnica 200 mm, grubość każdej podkładki 20 mm, wykorystają się jako posiadacze plastikowych rolek do gięcia) 12 szt.
2 Stalowe podkładki (średnica 200 mm, grubość każdej podkładki 20 mm, wykorystają się jako posiadacze plastikowych rolek do gięcia) 6 szt.
3 Stalowe podkładki (średnica 260 mm, grubość każdej podkładki 20 mm, wykorystają się jako posiadacze plastikowych rolek do gięcia) 4 szt.
4 Uchwyt podłogowy - wspornik profili (służący żeby profili więcej niż 2,5 m mogli być utrzymany na takim samym poziome z maszyną podczas gięcia)
5 Wkładki do rowku profili (służący do zachowania kształtów wszycych rowków w profili, waga jednego opakowania 5 kg) 2 szt.
6 Przezroczysta taśma klejąca (służąca do ochrony powierzchni widocznych PCV profili, który w kontakcie z narzędziami mogą być uszkodzony) 36 szt.
7 Piasek kwarcowy (granulacji 0,1-0,5 mm, korzysta się do zapełnienia AL i PCV profilu, służący do zachowania wewnętrznego przekroju profilu) 100 kg
8 Młotek pneumatyczny(służący do zagęszczenia piasku wewnętrz profilu) 1 szt.
9 Laserowe urządzenie (milimetrową precyzją określa srodek łuku, co umożliwia osiąganie symetrię łuku) 1 szt.
10 Komputer (zarządza i kontroluje procesem gięcia)
11 Zasilacz UPS -UPS- -UPS-
12 Diody LED (dła oświetlenia miejsca w strefie gięcia profili)
13 Głośniki (Dźwiękowe ostrzeżenie dla operatora, które jest wydawane, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda)
14 3D kamera bezpieczeństwa (taka 3D kamera natychmiast zatrzymuje automatycznego procesu gięcia, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek preszkoda)
15 Sterowanie kamerami 3D (takie 3D kamery monitoruju, zarządzaju i kontroluju proces automatycznego gięcia od początku do końca. System 3D, składający się z dwóch sterujących 3D kamer, w połączeniu z systemem komputerowym jest najbardziej zaawansowany system na świecie do automatycznego zarządzania i kontroli procesu gięcia)

Programy

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

1 Automatyczny proces gięcia łuków z jednym promieniem
2 Automatyczna detekcja i korygowanie błądu pozycji środka łuku, który wstąpył podczas prosesu gięcia, za pomocą laserowego urządzenia
3 Automatycznie zatrzymanie procesa gięcia, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek preszkoda
4 Automatyczne wydawanie ostrzeżenia dźwiękowego do operatora, które się wydaje, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek przeszkoda
5 Możliwość podłączenia maszyny do komputera w celu wymiany danych, wymaganych dla procesu gięcia
6 Automatyczne wykrywanie szerokości profilu do początku procesa gięcia
7 Automatyczne wykrywanie całkowitej długości profilu do początku procesa gięcia
8 Automatyczne korygowanie i dostosowanie sposoba gięcia profilu, w zależności od rodzaju materiału, który się gnie
9 Automatyczne wykrywanie wysokości profili, w tym i zewnętrznej linii profilu podczas procesu gięcia
10 Automatyczne pozicjonowanie profilu w pozycje wyjściowej, zerowej, do początku procesa gięcia
11 Automatyczyne pozicjonowanie profilu w połowie jego całkowitej długości do początku procesa gięcia
12 Automatyczne wykrywanie położenie wszyscych trzech rolków na maszynie
13 Automatyczne zatrzymanie procesa gięcia, kiedy sterujące 3D kamery wykryli że profil zostal osięgięty do pożądaneg rozmiaru
14 Automatyczne wykrywanie, mierzenie oraz kontrola kąta zginiętego profilu, otrzymowanego podczas procesa gięcia
15 Automatyczne wykrywanie, mierzenie oraz kontrola promieniu zginiętego profilu, otrzymowanego podczas procesa gięcia
16 Automatyczne wykrywanie oraz mierzenie szerkości i wysokości łuku podczas procesu gięcia
17 Automatyczne wykrywanie błądu podczas czytania enkodera, jeśli enkoder stracił kontakt z profilem podczas procesu gięcia
18 Automatyczne sterowanie procesem gięcia profili z komputera znajdującego się w odległym miejscu
19 Automatyczne sterowanie i kontrola dmuchawami gorącego powietrza, służące do ogrzewania profili PCW podczas procesu gięcia
20 Automatyczny proces gięcia profili od początku do końca łuków z dwoma promieniami
21 Automatyczny proces gięcia profili od początku do końca łuków z trzema promieniami

Łuki

MANUAL

CNC 3D 1 in 1

CNC 3D

CNC 3D 3 in 1

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

3D Cnc automatic

Manual

Nc automatic

Nc AUTOMATIK

3D Cnc automatic

Manual

Nc automatic

Nc automatic

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Manual

Manual

Manual

3D Cnc automatic

Back to top