Często zadawane pytania

Procedura zakupu?

 

  1. Nabywca wysyła przez e-mail skan z katalogu wszystkich rysunków technicznych - odcinki profili, które pragnie wyginać na maszynie.
  2. Producent wysyla proformy za maszynie z narzędziami do profili Nabywca
  3. Nabywca a producent zawrzają umowę na zakup maszyny
  4. Nabywca płaci awansem 50% z i wysyła probki profili długości 200 mm każdy
  5. Producent produkuje narzędzia i przygotowuje maszyny do Nabywca
  6. Specjalisty z firmy Nabywca, którzy będą pracowali na maszynie, przyjeżdżają do firmy Producenta na szkolenie w okres 3 roboczy dni
  7. Po szkoleniu specjalistów Nabywca, po faktu gotowości maszyny z narzędziami do wysłania, Nabywca płaci pozostałych 50%, po czym maszyna wysyła się do Nabyca w ciągu trzech dni

Jakie formy łuków można wyginać na maszynie?

Rysunky pokazują kształty łuków których jest możliwe wyginać w 4 różnych trybach, w zależności od zakupionego modelu maszyny

Zobaczcie więcej

Co to jest kamera 3D?

Camery 3D - to są sensory, który w swoim polu widzenia zapewniają przestrzeni trójwymiarowej wyświetlacza wokół maszyny. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kamer 2D, którę przypisują kolor do każdego piksela, kamer temperaturowych, którę do każdego piksela przepisują temperatury, kamery 3D do każdego piksela przypisują odległość kamery od obiektu którego ten piksel widzi. Innymi słowy, kamery 3D mogą być stosowane do wiarygodnego wykrywania rozmiarów i kształtów przedmiotów które znajdują się w jego polu widzenia, w tym i w celu wykrywania odległości przedmiotu od kamery. Kamery 3D mają rozdzielczość przestrzenną, a dokładniej liczbę pikseli w matrycy (podobnie jak konwencjonalny kamery), także rozdzielczość głębokości, to znaczy możliwość kamery że by dla każdego piksela w matrycy określić odległość między kamerą a obiektem.

Jaką rolę mają kamerę 3D zainstalowane powyżej maszyny?

Kamery 3D zapewniają trójwymiarowy zapis procesu gięcia, w którym każdy punkt zainteresowania na maszynie i profile przestrzennego i wymiarowo zdefiniowana. Kamery 3D zmierzają pozycje profilu we wszystkich trzech osiach, a również i pozycje wszystkich punktów, dokładniej obiektów zainteresowania w przestrzeni wokół maszyny. Za pomocą kamer 3D wprowadza się sprzężenie zwrotnie, którę komputerowi w czasie rzeczywistym dostarcza informacje o profili który się zginia na maszynie w postaci aktualnego stanu pomiaru, który jest w porównaniu w komputere z oczekiwanym, lub z bardziej dokładnym określonym stanie.
Za pomocą kamer 3D na maszynie do gięcia z trzema i czterema rolkami wprowadza się kontrolowane zarządzanie, regulacja kontroli i korekcja automatycznego procesu gięcia. W taki sposób, na początku procesu gięcia, skoriguję się proces zapoczątkowanego gięcia profilu, jeśli się nie rozwija zgodnie z planem, a wszystko w celu żeby w końcu kontrolowanego procesu gięcia był otrzyman profil zginięty na określony z góry kąt, promień lub średnice.

Ile czasu jest potrzebnie na przygotowanie i gięcie profilu?

Ilość czasu, który jest potrzebny, wiele zależy od długości profilu który sie zegnie. Do przygotowania profilu jest potrzebnie od 15 do 20 minut, a do procesa gięcia od 7 do 8 minut.

Z czym się wypełniają profile?

Wszyscy komory profilu wypełniają się piaskiem kwarcowym.

Dlaczego profili się zamykają?

Profili się zamykają aby piasek nie wyciekał z profilu podczas gięcia.

Czy piasek się wyrzuca po użyciu?

Piasek się nie wyrzuca po użyciu. Wręcz przeciwnie, piasek jest jeszcze lepiej dla gięcia po użyciu, i może być używany nieograniczoną ilość razy.

Jaka jest maksymalna wysokość profilu który może być gięty?

Maksymalna wysokość profilu który może być gięty jest 120 mm.

Jaka jest maksymalna szerokość profilu który może być gięty?

Maksymalna szerokość profilu który może być gięty jest 110 mm.

Jaki materiał jest używany do wyrobu narzędzi?

Narzędzia do gięcia profili z PCV są wykonane z polipropylenu o wysokiej gęstości.
Narzędzia do gięcia profili Aluminiowych są wykonane z polipropylenu i poliamidu o wysokiej gęstości.Narzędzia do gięcia profili z PCV są wykonane z polipropylenu o wysokiej gęstości.

Ile łuków możliwe zginać na jednym zestawie narzędzi?

Narzędzia do gięcia profili z PCV mogą trwać w nieskończoność, i nie mogą być zniekształcone
W naszej firmy znajdują się narzędzia, które są wykonane 15 lat temu.

Narzędzia do profili Aluminiowych postrzępują się i po pewnym okresie użytkowania muszą być skorygowany.
W zależności od gęstości profilu, kształtu profilu, a także od sposobu dbania o narzędziach, rolki dla Aluminiowych profili mogą zginać od 50 do 200 łuków bez korekcji.

Dla czego są profili i wałki olejone (smarowane olejem)?

Smarowanie olejem się wykonuje w celu zmniejszenia tarcia między narędzia i profilu.

Jaki jest kolor maszyny?

Standardowy kolor maszyny jest niebieski, a proponujemy i czerwony kolor maszyny.

Jak się maszyna instaluje?

Instalacja maszynie jest bardzo prosta. Wystarczy tylko podłączyć zasilania trójfazowego do przewóda zasilającego i potem połączyć maszynie do trójfazowe prądu. Żadne inne zmiany nie są potrzebne.

Jak się ogrzewają PCV profili?

PCV profili ogrzewają się z pomocą gorącego powietrza, podczas procesu gięcia. Nie ma przygotowiania profilu w postaci ciepła w wannie lub w komorze.
Temperatura, która jest osiągana na profile podczas procesu gięcia nie przekracza temperaturę 50-60˚C.

Czy jest możliwe gięć profile bez wkładki stalowej?

Oczywiście że nasza maszyna może gięć profile bez wkładki stalowej. Ten proces jest niemal identyczny z procesem gięcia PCV z wkładą stałową.

Czy wszyscy rodzaje łuków możliwe gięć z wkładą stałową?

Na naszej maszynie bez żadnych problemów jest możliwe gięć każdego rodzaju łuków z wkładą stałową. Jednak, praktyka pokazuje, że gięćie odcinków z wkładą stałową stwarza problemy w dalszej obróbki (problem cięcia łuków, problem spawania łuków...). Dlatego, w praktyce, z wkładą stałową gniemy tylko regularnych łuków z nogami.

Jaka jest maksymalna długość profilu (maksymalny promień)?

Maksymalna długość profilu który się gnie, to jest maksymalna długość promienia który możliwe gięć jest nieograniczona. Nasza technologia nie jest ograniczona plastikowymi konduktoramy, tak że jest możliwe gięć profili dowolnej długośći.

Jaka jest minimalna długość profilu (minimalny promień)?

Minimalny promień zależy od jakości i szerokóści profilu którego gniemy. Z profili wysokiej i standardniej jakości, szerokości do 45-50 mm, promień który może być osiągniety od 150-175 mm.

Gwarancja?

Okres gwarancji dla maszyn wynosi 1 rok.

Jaka jest procedura w przypadku awarii maszyny?

W wypadku ewentualnej wady maszyny, najpierw trzeba powiadomić nas o wady wynikającej jak najszybciej jest możliwe, e-mailem lub telefonicznie. Naszy technicy będą, w najkrótszym czasie, znależć rozwiązanie problemu. Jesli chodzi o wady która wymaga wymiany wadliwych części, części zamienne będą dostarczane do Państwa w najkrótszym czasie, a w razie potrzeby wysyłamy naszych techników którzy będą wykonywać wymianą wadliwych części. W okresie gwarancyjnym, wszystkie koszty związane z naprawą maszyny są nasze zobowiązania. Po upływie okresu gwarancyjnego, oczywiście że pozostajemy do Państwa dyspozycji, i oferujemy pełną wspracie techniczne i logistyczne.

Szkolenia do pracy na maszynie?

Kompletnie szkolenie do pracy na maszynie trzwa trzy dni, i jest bespłatne jeśli się odbywa w firmie Producenta. W tym przypadku Nabywca płaci tylko zakwaterowanie swoich pracowników. Szkolenie się płaci dodatkowo jeśli Nabywca zdecyduje na zorganizowanie szkolenia w jego firmie. W tym przypadku, Nabywca zobowiązuję się płacić koszty zakwaterowania oraz transportu dla Producenta pracównikow z lotniska do firmy Nabywca.

Czy profil jest uszkodzony lub farba na powierzchnią PCV profilu przy zginaniu?

Nie ma uszkodzień farby lub powierzchnią profilu przy zginaniu, ponieważ bo profil jest chroniony taśmą maskującą, i smarowany olejem, który eliminuje tarcie między profilu i narzędzi.

Czy profil jest uszkodzony lub farba na powierzchnią aluminiowych profilu przy zginaniu?

Aluminiowy profile się zginają bez jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni zewnętrzne, ponieważ bo narzędzia są dla nich wykonane z specjalnego plastiku, ktora się nie uszkadza, nawet kolor profili aluminiowych.

Back to top