TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 en 1
Model XS
(Pełne wyposażenie)

Najnowocześniejsza maszyna do gięcia Aluminowych i PCW profili na świecie jest wyposażona 3D kameramy sterującymi i 3D kameramy bezpieczeństwa, pozwalające automatyczne sterowanie, automatyczną kontrolę i bezpieczną prace na maszynie!

 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona dwoma 3D kameramy sterującymi, pozwalającym inteligentne sterowanie i automatyczną kontrolę procesu gięcia od początku do końca. Model maszyny CNC 3D 3 in 1 automatycznie uruchamia, mierzy, kontroluje i zatrzymuje proces gięcia po osiągnięciu pożądanych wymiarów łuku.NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona 3D kamerą bezpieczeństwa, która umożliwia automatycznie zatrzymanie procesu gięcia w czasie, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek przeszkoda. Model maszyny CNC 3D 3 in 1 wyposażona dźwiękowym ostrzeżeniem dla operatora, które jest wydawane, kiedy w obszaru wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda. NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 pozwała gięcie łuków z jednym, dwoma i trzema promieniamy w trybie automatycznym 3D CNC AUTOMATIC
  Jedyną różnicej pomiędzy maszyną CNC 3D 3 in 1 oraz 3D CNC jest w tym że maszyna CNC 3D nie ma możliwość zginania łuków z dwoma i trzema promieniamy w trybie CNC 3D AUTOMATIC.
 • Kamera 3D w pętli sprzężenia zwrotnego z potężnym systemem komputerowym czyni ten system 3D najnowszym i najbardziej dokładnym systemem do gięcia profili na świecie! Specjalnie zaprojektowany program, przy pomocy najbardziej zaawansowanych algorytmów, automatycznie zarządza, kontroluje i zapewnia proces gięcia na maszynie.NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona urządzeniem laserowym, które określa środek łuku z milimetrową precyzję. Laserowe urządzenie eliminuje błąd przesunięcia środka łuku w jedną stronę, i w ten sposób uzyskuje absolutną symetrię lewej i prawej strony łuku.NOWOŚĆ PATENT

Opis charakterystyk technicznych

 • Maszyna jest wyposażona dwoma 3D kamerami które zarządzają i kontrolują proces gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna jest wyposażona 3D kamerą bespieczeństwa, wykrywająca przeszkodę w strefie wokół maszyny i rolek NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna posiada urządzenie laserowe za pomocą którego osiąga symetrię lewej i prawej strony łuku NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje kąt gięcia profili podczas procesu NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie mierzy i reguluje szerokość i wysokość łuku podczas procesu NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie zatrzymuje proces gięcia podczas wykrywania przeszkód w strefie wokół maszyny NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie przed rozpoczęciem gięcia pozycjonuje profil w połowie jego całkowitej długości NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie koryguje błąd pozycji środka łuku, który wystąpył podczas procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i mierzy szerokość profilu do procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa całkowitej długości profilu przed rozpoczęciem procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i rozpoznaje kształt profilu który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa rodzaj materialu który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie koryguje gięcie profilu, w zależności od rodzaju materiału, który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje promień zginiętego profilu podczas procesu PATENT
 • Maszyna może być sterowana z komputera znajdującego się w odległym miejscuNOWOŚĆ
 • Maszyna może automatycznie zginać łuki z jednym, dwoma lub trzema promienami w jednym procesie.
 • Maszyna automatycznie włączy dmuchawy gorącego powietrza i automatycznie dostosowuje temperatury ogrzewania PCW profilu w procesie gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje profil w procesie gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa pozycje profilu podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie umeiszcza profil w pozycje wyjściowe do procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie przemieszcza profil do żądanej pozycji do początku i podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa wydłużenie profilu i na tej podstawie koryguje proces gięcia
 • Maszyna automatycznie mierzy aktualną długość części łukowej podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie kontroluje i reguluje prędkość obrotową rolek
 • Maszyna automatycznie wykrywa i monitoruje pozycję rolek podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie zatrzyma proces gięcia, kiedy łuk osiągnie określony rozmiar
 • Maszyna posiada diody LED dła oświetlenia miejsca w strefie gięcia profili
 • Maszyna posiada uchwyty podłogowe – wsporniki długich profili
 • Maszyna ma możliwość połączenia z komputerami do wymiany danych
 • Maszyna jest wyposażona dźwiękowym ostrzeżeniem dla operatora, które jest wydawane, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda.
 • Maszyna wymaga przestrzeni od 30 do 50 m2 o minimalnej wysokości sufitu zaczynając od 3,65 m

 

PORÓWNAĆ

TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 in 1

 • Minimalna średnica łuku dla pewnych profili w zakresie od 150 mm do 200 mm
 • Gięcie PCV profili z wzmocnieniem stalowym wewnątrz profilu
 • Gięcie profili z neograniczoną długością

- Maksimalny promień zginiętego łuku jest neograniczony
- Gięcie aluminowych i PCV profili we wszystkie cztery osie
- Gięcie profili z oryginalną folią ochronną
- Proces gięcia jednego profilu na maszynie w trybie automatycznym trwa od 7 do 8 minut
- Proces przygotowania jednego profilu do gięcia trwa od 15 do 20 minut
- Proces przygotowania profili do gięcia obejmuje obowiązkowego napełniania aluminiowych i PCV profili piaskiem kwarcowym
- Proces gięcia PCV profili wykonywa się za pomocą dmuchawy gorącego powietrza
- Gięcie profili i monitorowanie procesa gięcia wykonuje jeden operator na maszynie
- Gięcie PCV profili ze wzmocnieniem stalowym jest możliwe tylko w przypadku, kiedy chodzi o regularnych łuków z nogami ponad 250 mm
- Gięcie PCV profili bez wzmocnienia stalowego wewnątrz profilu
- Gięcie zimnych i ciepłych profili aluminowych
- Gięcie aluminowych profili do systemu drzewo-aluminium
- Gięcie profili fasadowych
- Gięcie profili plastikowanych, anodowanych, laminowanych i barwionych
- Gięcie profili w którym komory są wzmocnione włóknem szklanym
- Gięcie technicznych AL i stałowych profili maksymalnych rozmiarów do 80 mm X 80 mm, grubość ścianki do 4 mm

Charakterystyki techniczne

Nazwa maszyny TIM-MACHINE
Model maszyny CNC 3D 3 in 1
Wymiary maszyny 1650 x 2780 x 3650 mm
Ciężar maszyny 940 kg
Liczba napędowych wałów 3
Prędkość obrotowa wałka 0-35 o/min
Średnica wału 70 mm
Wysokość wału 200 mm
Napięcie 3x380V~50 Hz
Elektromotor z reduktorem 1 5,5 KW
Elektromotor z reduktorem 2 2,2 KW
Elektromotor z reduktorem 3 2,2 KW
Gwarancja 1 rok
Kraj pochodzenia towaru Srbija

TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 in 1

 • Pokazanych kształtów łuków można wyginać na tym modelu maszyny w trybie CNC 3D AUTOMATIC
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery automatycznie umieszczają profil w środku przed rozpoczęciem procesu gięcia.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery automatycznie umieszczają profil w zerowej pozycje przed rozpoczęciem procesu gięcia.
 • W tym trybie, komputer automatycznie przypisuje odpowiedni czynnik koregujący, w zależności od wybranego profilu, rodzaju materiału i średnicy łuku, który się zgina.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery w sprzężenie z komputerem pozwałają automatycznie gięcie profilu, automatycną kontrolę i automatycznie zatrzymanie procesu gięcia.
 • W tym trybie, pozwała się kontrolowane automatycznie gięcie profilu, dzięki tylko sprzeżeniu zwrotnym ktorego komputer realizuje z zarządzającymy 3D kamerami.
 • W tym trybie, automatyczny proces gięcia w każdym przejściu się koryguje i kontrolowano dostosowuje tymczasowo zmierzonemu kątu i promieniu łuku, a to prowadzi do pożądanego gięcia profilu w oparciu o określonych wymiarach łukowych.
 • W tym trybie, proces gięcia profilu odbywa się w pełni automatycznie, od początku do końca.
 • W tym trybie, zarządzające 3D kamery mierzą i kontrolują wymiarów łuku podczas procesu gięcia na maszynie.
 • W tym trybie, maszyna automatycznie zatrzma proces gięcia, kiedy zarządzające 3D kamery określają że łuk jest zginany na podstawie wcześniej podanych wymiarów.
 • Ten tryb jest wyposażony ostrzeżeniem dźwiękowym dla operatora, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda.
 • Ten tryb jest wyposażony 3D kamerą bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzyma proces gięcia, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek preszkoda.

CNC 3D AUTOMATIC

TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 in 1

SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI

Zalety maszyny do gięcia CNC 3D 3 in 1

 • Model CNC 3D 3 in 1 pozwała gięcie łuków z jednym, dwoma i trzema promieniamy w trybie 3D CNC AUTOMATIC
 • Model CNC 3D 3 in 1 jest wyposażony dwoma zarządzającymi kamerami, które pozwołają inteligentnie zarządzanie i automatyczną kontrolę procesu gięcia od początku do końca.NOWOŚĆ patent
 • Model CNC 3D 3 in 1 jest wyposażony jedną zarządzającej kamerą, która automatyczne zatrzyma proces gięcia, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek przeszkoda.NOWOŚĆ patent
 • Model CNC 3D 3 in 1 pozwała automatycznie dostosowanie sposoba gięcia, w zależności od rodzaju materiału i promieniu łuku, niezależnie od tego czy to chodzi lub o aluminiowym albo PCW profilu, z wzmocnieniem lub bez wzmocnienia wewnątrz.NOWOŚĆ patent
 • Model CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona urządzeniem laserowym, które określa środek łuku z milimetrową precyzję i eliminuje przesunięcie środka łuku w jedną stronę, i w ten sposób uzyskuje absolutną symetrię lewej i prawej strony łuku.NOWOŚĆ patent

Co odróżnia nas od konkurencji

 • 3D kamery wysokiej precyzji, które zarządzają i kontrolują proces gięcia. NOWOŚĆ Patent
 • Wykrywanie kształtu i lokalizację profilu, który się gnie na maszynie. NOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie wykrywanie i kontrola kąta zginiętego profilu podczas procesu gięcia. NOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie mierzenie szerokości i wysokości łuku podczas procesu gięciaNOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie zatrzymanie procesu gięcia podczas wykrywania przeszkód w strefie wokół maszyny NOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie wykrywanie szerokości profilu do i podczas procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie wykrywanie całkowitej długości profilu do rozpoczęcia procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Automatycznie wykrywanie rodzaju materiala który się gnie na maszynie NOWOŚĆ PATENT
 • Automatyczne pozycjonowanie profilu przed zginaniem w połowie jego całkowitej długości NOWOŚĆ PATENT
 • Sterowanie maszyną i procesem gięcia z komputera znajdującego się w odległym miejscu NOWOŚĆ
 • Urządzenie laserowe, które określa środek łuku z milimetrową precyzję, i w ten sposób uzyskuje absolutną symetrię lewej i prawej strony łuku. NOWOŚĆ PATENT
 • Urządzenie laserowe, które koryguje błąd położenia środka łuku, który wystąpił podczas procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Gięcie wysokiej jakości aluminiowych i PCW profili przy bardzo małych promieniach od 200 do 300 mm. Wysoka jakość jest osiągnięta dzięki wykonaniu narzędzi wysokiej precyzji i bogatym doświadczeniu w tej branży.
 • TIM-MACHINE CNC 3D 3 in 1 jest najbardziej zaawansowana maszyna do gięcia aluminiowych i PCW profili na świecie, bo ponieważ tylko ona jest wyposażona 3D kamerami o wysokiej precyzji, które zarządzają kontrolują oraz zapewniają proces gięcia. Inne maszyny do gięcia nie mają i nie mogą mieć kamerę 3D, właśnie dlatego, że stosowanie kamer 3D na maszynach do gięcia z trzema lub czterema rolkami jest opatentowane na całym świecie przez właściciela naszej firmy.
 • TTIM-ING CENTAR, jako pierwszą firmą na świecie która w 1999 roku, rozpoczęła zginanie PCW profili na maszynie do gięcia z trzema rolkami z i bez zmocnienia. Naszy konkurenci z Niemiec i Włoch są dopiero w 2012, po wygaśnięciu naszego starego patentu (Patent: WO2004045833 A1) zaczęli stosować naszą starą technologię gięcia PCW profili na swoich maszynach z trzema rolkami.

 

TIM-MACHINE
CNC 3D 3 in 1

Pilot zdalnego sterowania

 • Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do sterowania rolkami na maszynie do gięcia.
 • Pilot zdalnego sterowania steruje obracaniem tylnych wałków X; ponadto steruje ruchem prostoliniowym wzdłuż osi Y, a także obrótem środkowego wału na maszynie.
 • Pilot zdalnego sterowania ma zasięg około 50 metrów.
 • Pilot zdalnego sterowania jest bardzo przydatny, ponieważ znacznie ułatwia pracę operatora z maszyną, zwłaszcza wtedy, kiedy długie profile muszą być włożone w maszynie, to jest w narzędziach.
 • Pilot zdalnego sterowania jest to bardzo praktyczny w sytuacjach, w których po zakończeniu procesu gięcia należy wyjąć wyginany profil z maszyny.
 • Pilot zdalnego sterowania zamienia cztery przyciski na panelu sterowania maszyny.
 • Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony przyciskiem awaryjnym STOP, który pozwala to operatorowi na natychmiastowe zatrzymanie procesu gięcia z bezpiecznej odległości w przypadku nieprzewidzianych lub niebezpiecznych sytuacjach.

Program przydziału robót. Przydział robót się wydaje operatorowi bezpośrednio z biura

 • Program umożliwia wydawanie operatorowi przydziału robót bezpośrednio z biura, co zapewnia pełną kontrolę on-line i komunikację z maszyną. Za pomocą programy jest możliwe wydawanie zadań operatorów do wygięcia bezpośrednio z biura z komputera, a następnie ich przesłanie bezpośrednio do maszyny do gięcia w formie listy zadań oczekujących na wykonanie. Użycie tego samego programu operatorowi za maszyną może znacznie ułatwić pracę, eliminując tym samym możliwość tworzenia błędu w związku między biurem a produkcją. Jest i taka możliwość, bezpośrednio z biura, za pośrednictwem kamer 3D, obserwować pracę maszyny w czasie rzeczywistym. W każdej chwili, bezpośrednio z biura, można sprawdzić, w której fazie pracy znajduje się operator, który pracuje za maszyną, ile ukończonych prac, które wcześniej zostały wysłane z biura do maszyny do gięcia. novo

Urządzenie NFC

 • Urządzenie NFC przeznaczone aby umożliwić operatorowi szybkie i łatwe logowanie na maszynie przy pomocy kodowanej karty, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo programy w większym stopniu, a także wszystkie dane przechowywane w nim.
 • Urządzenie NFC umożliwia operatorowi pracującym na maszynie, dostęp do korekt do gięcia tylko za pomocą zakodowanej karty; te korekty są najważniejszymi danymi w programie maszyny.
 • Urządzenie NFC umożliwia aby jeden operator miał dostęp do głównego programu, a także i do korekt do gięcia w tym samym czasie.
 • Urządzenie NFC posiada aplikację, która nie zezwala innemu operatorowi na zalogowanie się do programu maszyny, jeśli on nie ma zakodowanej karty lub hasła. W przypadku, gdy operator straci swoją kartę, to on może w dowolnym momencie zalogować się, korzystać z hasła.
 • Urządzenie NFC jest zainstalowane w wewnętrznej części elektrycznej dolnej szafy, umieszczonej na maszynie.

Laserowe urządzenie z termokamerą

 • Laserowe urządzenie z termokamerą jest urządzeniem nowej generacji w szeregu urządzeń optycznych, zawierającym specjalny termosensor, który odczytuje aktualną temperaturę profilu podczas zginania. novo
 • Laserowe urządzenie z termokamerą ma funkcję wykrywania znacznika, zaznaczonego na środku profilu tak, aby na końcu procesu wygięcia łuk miał symetryczny kształt podczas oglądania z lewej i prawej strony.
 • Laserowe urządzenie z termokamerą umożliwia dokładne pomiary temperatury na powierzchni profilu PCW podczas procesu gięcia. Informacje o aktualniej temperaturze podczas procesu gięcia są bardzo ważne, ponieważ program oparty na tej informacje może automatycznie dostosować i skorygować już rozpoczęty proces zginania.
 • Laserowe urządzenie z termokamerą ma wyświetlacz z tyłu urządzenia, dzięki któremu operator może bardzo łatwo zobaczyć wykryty znacznik na środku profilu.
 • Laserowe urządzenie z termokamerą jest wyposażone żyroskopem, który precyzyjnie określa kąt, czyli nachylenie urządzenia laserowego względem profilu. Informacje na temat nachylenia urządzenia laserowego względem profilu są bardzo przydatne do określania położenia urządzenia laserowego w stosunku do profilu.
 • Laserowe urządzenie z termokamerą jest wyposażone w sensory, który mierzą odległość między laserem a profilem, ułatwiając w ten sposób pozycjonowanie względem profilu.
 • Laserowe urządzenie z termokamerą jest wyposażone w czujnik światła, który wyraźnie identyfikuje strefę odczytu urządzenia laserowego wyraźnie na profilu z czerwoną linią poziomą.

Automatyczna platforma pneumatyczna dla urządzenia laserowego i enkodera

 • Automatyczna platforma pneumatyczna to urządzenie służące jako uchwyt enkodera i urządzenia laserowego; zainstalowany w środku panela sterowniczego, bezpośrednio za tylnymi wałami maszyny. novo
 • Automatyczna platforma pneumatyczna umożliwia bezpośrednią komunikację z komputerem w maszynie, dzięki temu operator ma możliwość na trzy sposoby utworzenie platformy w stosunku do profilu:
  1. Platforma ustawia się sama na wymaganą wysokość, opierając się na uprzednio wybranym profilu, który już znajduje się w programie z zapisaną z góry określoną pozycją wysokości platformy w stosunku do profilu.
  2. Platforma jest zainstalowana ręcznie, przez czterech przycisków na ekranie.
  3. Platforma jest zainstalowana ręcznie, przez dwóch przycisków umieszczonych po prawej stronie platformy.
 • Automatyczna platforma pneumatyczna pozwala operatorowi na szybkie, precyzyjne i prostsze znalezienie lokalizacji platformy do czasu procesu gięcia.

Program wprowadzania nowego profilu - zezwolenie

 • Zezwolenie do wprowadzania nowego profilu w programy dodtakowo się placi;  to zezwolenie umożliwia do operatorowi wprowadzenie zupełnie nowych profili do programy maszyny bez żadnych ograniczeń, ponieważ opcja ta jest wyłączona w standardowym pakiecie wyposażenia wszystkich modeli maszyn. novo
 • Zezwolenie do wprowadzania nowego profilu w programy maszyny umożliwia do operatorowi niezależnie wprowadzić wszystkie wymagane parametry, w tym pożądaną korektę dla każdego nowego profilu.
 • Zezwolenie do wprowadzania nowego profilu w programy maszyny ma szczególne znaczenie i dotyczy wyłącznie klientów, którzy po zakupie maszyny chcą samodzielnie produkować nowe narzędzia do gięcia profili.
 • Uwaga:
  Kupujący maszyny, podczas zakupu maszyny, do wszystkich, od sprzedawców zamówionych narzędzi, otrzyma już wprowadzone parametry, w tym konieczne korekty dla każdego narzędzia, to jest dla każdego profilu. Jeśli kupujący po jakimś czasie chce dodatkowo zamówić nowe narzędzia od sprzedającego, musi wiedzieć, że w koszt narzędzi zostało już zapisane wprowadzenie wszystkich parametrów i wszystkich korekt tego samego nowego narzędzia, czyli profilu. Jeśli jednak kupujący chce samodzielnie tworzyć nowe narzędzia, konieczne będzie nabycie dodatkowego zezwolenia na wprowadzenie nowych profili do programu maszynowego. Jeśli klient maszyny sam wyda decyzję o wyprodukowaniu nowych narzędzi, sprzedawca maszyny może tworzyć / wdrażać nowe narzędzia i profile, ale jest to dodatkowa opłata. Wprowadzenie parametrów i koretkt do programu maszynowego ze strony sprzedającego, oczywiście wymaga pewnego czasu, a potem dla tego rodzaju pracy trzeba konieczne placić.

Program do skanowania 3D - skanowanie wzorów łuków

 • Program do skanowania 3D – jest przeznaczony do skanowania wzorów łuków, regularnych lub nieregularnych kształtów. Skaner 3D ma możliwość skanowania szablonów o szerokości do 2,5 metra. Skanowanie wzorcowe trwa około 5 sekund. Ponieważ program zakończył skanowanie, rozmiary znalezione w szablonie są automatycznie określane, w tym wszystkie promienie. Na podstawie tych samych informacji program automatycznie określa kształt i wymiary łuku, które maszyna musi zginać. novo
Back to top