TIM-MACHINE 
CNC 3D 3 en 1
Model XS
(Podstawowe wyposażenie)

Najnowocześniejsza maszyna do gięcia Aluminowych i PCW profili na świecie jest wyposażona 3D kameramy sterującymi i 3D kameramy bezpieczeństwa, pozwalające automatyczne sterowanie, automatyczną kontrolę i bezpieczną prace na maszynie!

 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona dwoma 3D kameramy sterującymi, pozwalającym inteligentne sterowanie i automatyczną kontrolę procesu gięcia od początku do końca. Model maszyny CNC 3D 3 in 1 automatycznie uruchamia, mierzy, kontroluje i zatrzymuje proces gięcia po osiągnięciu pożądanych wymiarów łuku.NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona 3D kamerą bezpieczeństwa, która umożliwia automatycznie zatrzymanie procesu gięcia w czasie, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek przeszkoda. Model maszyny CNC 3D 3 in 1 wyposażona dźwiękowym ostrzeżeniem dla operatora, które jest wydawane, kiedy w obszaru wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda. NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 pozwała gięcie łuków z jednym, dwoma i trzema promieniamy w trybie automatycznym 3D CNC AUTOMATIC
  Jedyną różnicej pomiędzy maszyną CNC 3D 3 in 1 oraz 3D CNC jest w tym że maszyna CNC 3D nie ma możliwość zginania łuków z dwoma i trzema promieniamy w trybie CNC 3D AUTOMATIC.
 • Kamera 3D w pętli sprzężenia zwrotnego z potężnym systemem komputerowym czyni ten system 3D najnowszym i najbardziej dokładnym systemem do gięcia profili na świecie! Specjalnie zaprojektowany program, przy pomocy najbardziej zaawansowanych algorytmów, automatycznie zarządza, kontroluje i zapewnia proces gięcia na maszynie.NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna do gięcia CNC 3D 3 in 1 jest wyposażona urządzeniem laserowym, które określa środek łuku z milimetrową precyzję. Laserowe urządzenie eliminuje błąd przesunięcia środka łuku w jedną stronę, i w ten sposób uzyskuje absolutną symetrię lewej i prawej strony łuku.NOWOŚĆ PATENT

Opis charakterystyk technicznych

 • Maszyna jest wyposażona dwoma 3D kamerami które zarządzają i kontrolują proces gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna jest wyposażona 3D kamerą bespieczeństwa, wykrywająca przeszkodę w strefie wokół maszyny i rolek NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna posiada urządzenie laserowe za pomocą którego osiąga symetrię lewej i prawej strony łuku NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje kąt gięcia profili podczas procesu NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie mierzy i reguluje szerokość i wysokość łuku podczas procesu NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie zatrzymuje proces gięcia podczas wykrywania przeszkód w strefie wokół maszyny NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie przed rozpoczęciem gięcia pozycjonuje profil w połowie jego całkowitej długości NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie koryguje błąd pozycji środka łuku, który wystąpył podczas procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i mierzy szerokość profilu do procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa całkowitej długości profilu przed rozpoczęciem procesu gięcia NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i rozpoznaje kształt profilu który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa rodzaj materialu który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie koryguje gięcie profilu, w zależności od rodzaju materiału, który się gnie NOWOŚĆ PATENT
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje promień zginiętego profilu podczas procesu PATENT
 • Maszyna może być sterowana z komputera znajdującego się w odległym miejscuNOWOŚĆ
 • Maszyna może automatycznie zginać łuki z jednym, dwoma lub trzema promienami w jednym procesie.
 • Maszyna automatycznie włączy dmuchawy gorącego powietrza i automatycznie dostosowuje temperatury ogrzewania PCW profilu w procesie gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa i kontroluje profil w procesie gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa pozycje profilu podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie umeiszcza profil w pozycje wyjściowe do procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie przemieszcza profil do żądanej pozycji do początku i podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie wykrywa wydłużenie profilu i na tej podstawie koryguje proces gięcia
 • Maszyna automatycznie mierzy aktualną długość części łukowej podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie kontroluje i reguluje prędkość obrotową rolek
 • Maszyna automatycznie wykrywa i monitoruje pozycję rolek podczas procesu gięcia
 • Maszyna automatycznie zatrzyma proces gięcia, kiedy łuk osiągnie określony rozmiar
 • Maszyna posiada diody LED dła oświetlenia miejsca w strefie gięcia profili
 • Maszyna posiada uchwyty podłogowe – wsporniki długich profili
 • Maszyna ma możliwość połączenia z komputerami do wymiany danych
 • Maszyna jest wyposażona dźwiękowym ostrzeżeniem dla operatora, które jest wydawane, kiedy w niebezpiecznej strefie wokół maszyny i rolek pojawi się preszkoda.
 • Maszyna wymaga przestrzeni od 30 do 50 m2 o minimalnej wysokości sufitu zaczynając od 3,65 m

 

PORÓWNAĆ

Back to top