3D kamery na maszynie do gięcia

  • Opatentowany wynalazek zatytułowany „Wykorzystanie kamer 3D w procesie gięcia profili na maszynie do gięcia z trzema i czterema rolkami” został nagrodzony Złotym Medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w 2019 roku.
    W odniesieniu do niniejszego wynalazku udzielono patentu na następujące kraje: SZA, Niemcy, Szwajcarię, Francję, Anglię, Włochy, Turcję, Hiszpanię i Chiny, a patent udzielono krajom Unii Europejskiej, a także krajom Eurazjatyckiego Urzędu Patentowego.
  • Maszyna do gięcia aluminiowych i PCW profili z trzema rolkami jest wyposażona dwoma zarządzającymi 3D kamerami, które monitoruju, zarządzaju i kontroluju proces gięcia profili. Maszyna do gięcia jest wyposażona 3D kamerą bezpieczeństwa, która automatycznie zatrzyma proces gięcia, kiedy w strefie wokół maszyny i rolek pojawi się którakolwiek preszkoda.NOWOŚĆ PATENT
  • Maszyna do gięcia jest wyposażona innowacyjnym, najnowocześniejszym 3D systemem dla zarządzania procesem gięcia, w świecie. System 3D składa się z komputera i sterujących 3D kamer o wysokiej precyzji. 3D kamery umożliwiają trójwymiarowy proces gięcia, w której każdy punkt zainteresowania na maszynie i profile jest określony w przestrzeni i wymiarowo zdefiniowany. Ulepszone monitorowanie i kontrola automatycznego procesu gięcia umożliwają szereg nowych funkcji w produkcji łuków, złożonych z dwóch oraz trzech promieni. NOWOŚĆ PATENT
  • Maszyna do gięcia, dzieki sterującymi 3D kamerami o wysokiej precyzji, umożliwia automatyczne dostosowanie sposobu gięcia profili w zależności do typu materiału i rozmiaru łuku. 3D kamery umożliwiają mierżenie położenia profilu we wszystkich trzech osiach, a także lokalizację wszystkich punktów, dokładniej, obiektów zainteresowania, znajdujących się w przestrzeni wokół maszyny. Za pomocą kamer 3D, które umożliwiaja wprowadzenie kontrolowanego zarządzania, regulacji kontroli i korekcji automatycznego procesa gięcia, na początku gięcia skoryguję sie już rozpoczęty proces gięcia profili, jeśli gięcie nie idzie zgodnie z góry oczekiwanym planem, a wszystko w celu żeby na końcu kontrolowanego procesu gięca otrzymał się profil, wygięty o wcześniej określony promień, kąt, łuk lub średnice.NOWOŚĆ PATENT
  • Maszyna do gięcia jest wyposażona potężnym systemem komputerowym, który przy pomocy najbardziej zaawansowanych algorytmów zarządza i kontroluje proces gięcia profilu. Za pomocą 3D kamer umożliwia się sprzeżenie zwrotnie ktore komputeru przekaza informacje o profile, który się zginia na maszynie, w formie aktuelnego, zmierzenego stanu, które się w komputeru porówna ze oczekiwanym lub wcześniej zaprogramowanym stanem.
  • Maszyna do gięcia, oprócz 3D kamer jest wyposażona z urządzeniem laserowym, które określa środek łuku aż do milimetra, co eliminuje przesunięcie środka łuku w jednej ze stron. Stosowaniem urządzenia laserowego na maszynie do gięcia osiągna się absolutna symetria lewej i prawej stron łuku. Inne maszyny oraz metody do gięcia profili nie mają i nie stosują urządzenie laserowe do wykrywania środku łuku.NOWOŚĆ PATENT
Back to top