Ar laser device with thermal camera

[Translate to Arapski:] laser device

[Translate to Arapski:]
Laserski uređaj sa termo kamerom ima funkciju da detektuje marker na sredini profila kako bi na kraju procesa savijanja luk bio simetričan i sa leve i desne strane.

Laserski uređaj sa termo kamerom poseduje displej smešten sa zadnje strane uređaja gde operater može veoma lako da uoči detektovan marker na sredini profila.

Laserski uređaj detektuje marker na sredini luka čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka.

Back to top